• Πλήρης κάλυψη των αναγκών διατροφής, ένδυσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  • Ένταξη σε σχολικό περιβάλλον, σε εκπαιδευτικές, αθλητικές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
  • Σύνδεση με εθελοντές και οικογένειες φιλοξενίας που συμβάλλουν στην κοινωνικοποίησή τους.
  • Συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη της οικογένειας.
  • Προετοιμασία οικογενειών για αναδοχή.
  • Νομική υποστήριξη.