• Κάλυψη της άμεσης ανάγκης στέγασης ενός παιδιού σε κίνδυνο.
  • Παροχή απαραίτητου χρονικού διαστήματος στους φορείς για τη διερεύνηση και εξεύρεση της καταλληλότερης μόνιμης λύσης για τη φροντίδα του παιδιού.